O powiecie

Powiat w zbliżonych granicach istniał od XIV wieku aż do 1975 r.Przed wojną powiat składał się z 80 gmin i 3 miast, obejmował obszar 1102 km2 i zamieszkiwany był przez 52,5 tys. Ludzi. Po wojnie powiat podzielony został pomiędzy 3 miasta i 13 gmin wiejskich, które w 1946 roku ograniczono do 9-ciu. W 1954 roku  powiat strzelecki zmniejszył się do 1065 km2 i zamieszkiwało go 47 tysięcy osób.
Na mocy ustawy o reformie administracji powiatowej z dniem 1 stycznia 1999 r. utworzony został Powiat Strzelecko – Drezdenecki. Powiat zajmuje obszar północnej części województwa lubuskiego, a w jego skład wchodzą: miasto i gmina Strzelce krajeńskie, miasto i gmina Drezdenko, miasto i gmina Dobiegniew. Gmina Stare Kurowo, gmina Zwierzyn.
W Strzelcach Krajeńskich znajduje się siedziba władz powiatowych.
Urozmaicona rzeźba terenu, pas wzgórz moreny czołowej na linii Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko dzieli region na dwie części: północną wysoczyznę – cześć Wysoczyzny Pomorskiej oraz obszar południowy – płaski, stanowiący fragment pradoliny Warciańsko – Noteckiej. Niemalże przez sam środek powiatu przepływa największa rzeka tej ziemi Noteć.
Tak ukształtowany teren zajmuje w przeważającej części duże kompleksy leśne prastarych puszcz: Drawskiej, Gorzowskiej i Noteckiej. W granicach powiatu znajduje się też duży fragment Drawieńskiego Parku Narodowego. W rezerwatach przyrodniczych tego parku występują zespoły starego drzewostanu, bogata szata roślinna (dęby, buki) oraz bogaty świat zwierzśt(orzeł bielik, bocian czarny, wydra). Największą atrakcją parku jest jedna z najstarszych polskich rzek – Drawa. Jej górski niemalże charakter i urok jest ostoja pstrąga i lipienia oraz organizowane są dla turystów spływy kajakowe.
W powiecie strzelecko – drezdeneckim jest wiele pięknych zabytków, które stanowią niewątpliwą atrakcje regionu i dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń.
W powiecie działają prężne orkiestry dęte, klika chórów, zespoły muzyczne i taneczne, ruch teatralny, liczne kluby sportowe i wiele różnego rodzaju stowarzyszeń.