O Komendzie

Komenda Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich powstała w 1950 roku jako administracja w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu strzeleckiego, natomiast działania gaśnicze prowadzone były przez ochotnicze straże pożarne.
W 1960 roku w Strzelcach Krajeńskich utworzono Pogotowie Zawodowej Straży Pożarnej, które w 1969 roku zostało przekształcone w Zawodową Straż Pożarną.
W latach 1975-1992 w Strzelcach Krajeńskich funkcjonowała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, a od 1 lipca 1992 roku do 31 grudnia 1998 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej.
Od początku istnienia, przez wszystkie lata straż pożarna, najpierw na terenie powiatu, rejonu a od 1 stycznia 1999 roku z powrotem na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, była i jest organizatorem i propagatorem ochrony przeciwpożarowej.
Bardzo dobrze realizowała i realizuje swoje ustawowe zadania tj.:
– zapobieganie powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń,
– organizowanie i kierowanie działaniami ratowniczo-gaśniczymi,
– prowadzenie szkolenia kadry dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
W latach 1983-1998 strażacy komendy zajmowali czołowe miejsca w rywalizacji sportowej w sporcie pożarniczym, zarówno w rywalizacji indywidualnej jak również zespołowej, na zawodach szczebla wojewódzkiego.
W latach 1984-1989 reprezentacja komendy brała udział w zawodach krajowych w sporcie pożarniczym, reprezentując wówczas województwo gorzowskie.
Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Kraj. od lat służy wszelką pomocą funkcjonującym na jej terenie działania jednostkom ochotniczych straży pożarnych oraz ogniwom Związku OSP RP.
Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 32 jednostki OSP, w tym 10 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.