Monitoring

Informujemy o zmianie wprowadzonej w załączniku nr 1 (RAMOWE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE DOTYCZĄCE UZGADNIANIA PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH SPOSOBU POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNO – ALARMOWYCH SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Z OBIEKTEM KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH) do zarządzenia nr 5/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 czerwca 2013r.

Zmiana dotyczy pkt 2.18 na stronie 10 załącznika. W punkcie tym wyraz „decyzję” zastąpiono wyrazem „pismo”.

Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej komendy.

MONITORING