KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. oraz monitorowanie zapewnienia przez komendę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Kraj. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

Koordynator dostępności

asp. Karolina Kordyńska

e-mail: kordynska@straz.strzelce.pl

telefon: 095 763-96-72

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami