Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj.

ul. Wyzwolenia 7
66-500 Strzelce Kraj.

Sekretariat

tel. + 48 95 76 39 671
fax. + 48 95 76 39 670

email: sekretariat@straz.strzelce.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

tel. + 48 95 76 39 650
fax  + 48 95 76 39 660
email: kppspstrzelce@straz.gorzow.pl

telefony alarmowe: 998, 112

 

KOMENDANT POWIATOWY PSP

st. bryg. mgr inż. Tomasz Górniak
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Witkowski
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza:

Dowódca JRG: st. kpt. mgr Dominik Banaszek
tel. (095) 76 39 666
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660
banaszek@straz.strzelce.pl

Z-ca Dowódcy JRG: kpt. mgr inż. Mariusz Fabiański

tel. (095) 76 39 667
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Naczelnik wydziału: kpt. mgr inż. Paweł Kaczmarczyk

tel. (095) 76 39 663
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660
kaczmarczyk@straz.strzelce.pl

Starszy technik: mł. asp. mgr Mariusz Borgosz

tel. (095) 76 39 664
tel. (+48) 537 376 507
fax  (095) 76 39 660
mborgosz@straz.strzelce.pl

Sekcja ds. finansów

Główny Księgowy: mł. bryg. mgr Aleksandra Bielska
tel. (095) 7639 673
tel. (095)76 39 650
fax  (095) 76 39 660
bielska@straz.strzelce.pl

Starszy inspektor: mgr Katarzyna Jóźwiak-Garczewska
tel. (095) 7639 674
tel. (095)76 39 650
fax  (095) 76 39 660
jozwiakgarczewska@straz.strzelce.pl

Sekcja organizacyjno – kadrowa

Starszy inspektor: asp. mgr Karolina Kordyńska
Tel. (095) 76 39 672
tel. (095) 76 39 650
fax. (095) 76 39 660/670
kordynska@straz.strzelce.pl

Starszy inspektor: mgr Kinga Sikora
Tel. (095) 76 39 671
fax. (095) 76 39 670
sekretariat@straz.strzelce.pl

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

Kierownik sekcji: st. kpt. mgr inż. Michalina Borgosz
Tel. (095) 76 39 676
Tel. (095) 76 39 650
fax. (095) 76 39 660
borgosz@straz.strzelce.pl

Technik: st. sekc. mgr Jarosław Czyrniański

tel. (095) 76 39 677
tel. (095) 76 39 650
fax (095) 76 39 660
pt@straz.strzelce.pl