Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj.

ul. Wyzwolenia 7
66-500 Strzelce Kraj.

Sekretariat

tel. + 48 95 76 39 654
fax. + 48 95 76 39 670

email: sekretariat @straz.strzelce.pl

Powiatowe Stanowisko Kierowania

tel. + 48 95 76 39 650
fax  + 48 95 76 39 660
email: kppspstrzelce@straz.gorzow.pl

telefony alarmowe: 998, 112

 

KOMENDANT POWIATOWY PSP

bryg. mgr inż. Tomasz Górniak
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Witkowski
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza:

Dowódca JRG: kpt. mgr Dominik Banaszek
tel. (095) 76 39 659
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660
banaszek@straz.strzelce.pl

p.o. Z-ca Dowódcy JRG: kpt. inż. Mariusz Fabiański

tel. (095) 76 39 659
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660

Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Naczelnik wydziału: kpt. mgr inż. Paweł Kaczmarczyk

tel. (095) 76 39 658
tel. (095) 76 39 650
fax  (095) 76 39 660
kaczmarczyk@straz.strzelce.pl

Starszy technik: ogn. Mariusz Borgosz

tel. (095) 76 39 658
tel. (95) 537 376 507
fax  (095) 76 39 660
mborgosz@straz.strzelce.pl

Sekcja ds. finansów

Główny Księgowy: mł.bryg. mgr Aleksandra Bielska
tel. (095) 7639 655
tel. (095)76 39 650
fax  (095) 76 39 660
bielska@straz.strzelce.pl

Starszy inspektor: mgr Katarzyna Jóźwiak-Garczewska
tel. (095) 7639 669
tel. (095)76 39 650
fax  (095) 76 39 660
jozwiakgarczewska@straz.strzelce.pl

Sekcja organizacyjno – kadrowa

Starszy inspektor: asp. mgr Karolina Kordyńska
Tel. (095) 76 39 661
tel. (095) 76 39 650
fax. (095) 76 39 660/670
kordynska@straz.strzelce.pl

Inspektor: Kinga Sikora
Tel. (095) 76 39 654
fax. (095) 76 39 670
sekretariat@straz.strzelce.pl

Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

Specjalista: kpt. mgr inż. Michalina Borgosz
Tel. (095) 76 39 657
Tel. (095) 76 39 650
fax. (095) 76 39 660
borgosz@straz.strzelce.pl

Młodszy technik: sekc. mgr Jarosław Czyrniański

tel. (095) 76 39 665
tel. (095) 76 39 650
fax (095) 76 39 660
pt@straz.strzelce.pl