Szkolenia OSP

W tej zakładce umieszczamy informacje w zakresie prowadzonych kursów dla Ochotniczych Straży Pożarnych z teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

KURS OSPP prowadzony w okresie: 05.09.2020 r. – 29.11.2020 r.:

Kierownik kursu – mł. bryg. Wojciech Witkowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj.

OGŁOSZENIE: Ze względu na wstrzymanie pracy komory dymowej cały kurs zostaje wstrzymany do odwołania. W przypadku zmiany sytuacji przekazane zostaną stosowne informacje.

Poniżej zamieszczony jest harmonogram zajęć.

UWAGA !!! poniższy harmonogram w każdym czasie może ulec zmianie adekwatnie do potrzeb i możliwości KP PSP w Strzelcach Kraj.

Harmonogram zajęć:

Data Godziny        od – do Ilość godzin T/P Numer tematu Temat zajęć
05.09.2020 9:00 – 10:35 T2
26.09.2020 9:00 – 10:35 P2 35 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie
26.09.2020 10:40 – 12:15 P2 3 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy + BHP
26.09.2020 12:20 – 14:45 P3 4 Sprzęt i armatura do podawania wody i piany + BHP
26.09.2020 14:50 – 16:25 P2 17 Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
27.10.2020 9:00 – 10:35 P2 18 Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
27.10.2020 10:40 – 15:35 P6 20 Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
03.10.2020 9:00 – 13:55 P6 6 Ratowniczy sprzęt mechaniczny + BHP
03.10.2020 14:00 – 16:25 P3 36 Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze
04.10.2020 9:00 – 12:15 P4 25 Ratownicze zestawy hydrauliczne + BHP
04.10.2020 12:20 – 15:35 P4 26 Ratownicze zestawy pneumatyczne + BHP
10.10.2020 9:00 – 15:35 P8 9 Sprzęt ochrony układu  oddechowego + BHP
17.10.2020 9:00 – 15:35 9 GR I – Sprzęt ochrony układu oddechowego (zajęcia w komorze dymowej) – ODWOŁANE
24.10.2020 9:00 – 10:35 P2 27 Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych
24.10.2020 10:40 – 12:15 P2 5 Drabiny pożarnicze i przenośne + BHP
24.10.2020 12:20 – 15:35 P4 37 Pierwsza pomoc przedmedyczna
25.10.2020 9:00 – 13:55 P6 28 Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
25.10.2020 14:00 – 14:45 P1 8 Agregaty prądotwórcze i oddymiające + BHP
25.10.2020 14:50 – 16:25 P2 2 Służba wewnętrzna. Musztra.
31.10.2020 9:00 – 12:15 P4 22 Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów
14.11.2020 9:00 – 15:35 9 GR II – Sprzęt ochrony układu oddechowego (zajęcia w komorze dymowej) – ODWOŁANE
29.11.2020 9:00 – 12:15 P4 38 Egzamin