Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu ofertowym na: „Doposażenie KP PSP w Strzelcach Krajeńskich w samochód służący do realizacji zadań prewencyjno-operacyjnych” Zapytanie ofertowe PT.2370.1.2020 Zał. nr 1-Opis techniczny Zał. nr 2 – Formularz oferty Zał. nr 3-Projekt umowy