Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w samochód służący do realizacji zadań prewencyjno-operacyjnych

 

 
Zakup dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w samochód służący do realizacji zadań prewencyjno-operacyjnych”. Głównym celem zadania jest doposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich
w  samochód do realizacji zadań prewencyjno-operacyjnych. Zakup pojazdu umożliwi szybki i bezpieczny dojazd kilku osobom na miejsce prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych poprzez skrócenie czasu podjęcia skutecznej interwencji na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Wartość zakupionego pojazdu wynosi: 115.900,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu:

  • Środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie: 57.500,00 zł
  • Funduszu Wsparcia PSP w kwocie: 54.000,00 zł
  • Środkami własnymi KP PSP Strzelce Krajeńskie: 4400,00 zł

Link do strony WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl