Wizyta dzieci ze świetlicy w Sokólsku

W dniach 4 i 6 lutego 2020 roku gościliśmy w naszej komendzie dzieci ze świetlicy w Sokólsku. W trakcie wizyty przekazały one nam zebrane „misie ratownicze”. Trafią one na auta strażackie, aby w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych mogły być wręczone poszkodowanym dzieciom.

Dodatkowo w trakcie wizyty przeprowadziliśmy z najmłodszymi pogadanki na temat prawidłowego zachowania się podczas różnych zdarzeń i zagrożeń. Dzieci zostały oprowadzone po jednostce ratowniczo-gaśniczej i poznały naszą pracę, a także sprzęt, z którego korzystamy podczas działań. Na zakończenie zrobiliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

Dziękujemy dzieciom za przekazane misie i zapraszamy ponownie.