List okolicznościowy Komendanta Głównego PSP z okazji Święta Niepodległości