Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 

 
Zakup dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w zestaw środków ochrony indywidualnej”. Głównym celem zadania jest doposażenie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w środki ochrony indywidualnej. W ramach projektu zakupiono 7 kompletów ubrania specjalnego Xenon PL, 5 par butów specjalnych Haix Fire Eagle oraz 5 par rękawic bojowych Angel. Zakup ten zwiększy bezpieczeństwo strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej wynosi: 33.410,86 zł
Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 15.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 18.410,86 zł.

Link do strony WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl