Pożar budynku dawnego młyna w Zwierzynie

W dniu 21.09.2019 r. o godz. 23:44 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Krajeńskich wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza budynku po byłym młynie w miejscowości Zwierzyn. Dyżurny stanowiska kierowania natychmiast zadysponował 5 samochodów gaśniczych oraz podnośnik na miejsce pożaru jednocześnie alarmując kierownictwo komendy i strażaków pełniących dyżur domowy w danym dniu.

Już po 7 minutach od przyjęcia zgłoszenia , jako pierwsze, po przebyciu ponad 7 kilometrów, na miejsce pożaru dotarły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Krajeńskich. W chwili przybycia pierwszych sił ogniem objęty był już dach na większości budynku byłego młyna, płomienie bardzo szybko rozprzestrzeniały się na resztę budynku, zaczęły bezpośrednio zagrażać przyległym budynkom magazynowym.

Strażacy po dojeździe zabezpieczyli teren działań, kierujący działaniem wydał decyzję o wstrzymaniu ruchu na drodze wojewódzkiej nr 156 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 157, zamknął dla ruchu wszystkie ulice przyległe do płonącego budynku, polecił wezwać na miejsce pogotowie energetyczne celem odłączenia zasilania w energię elektryczną oraz zadysponować Oficera Taktycznego. W początkowej fazie działań strażacy podali prądy wody w obronie z założeniem niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się pożaru na przyległe budynki magazynowe. Jednocześnie dyżurny stanowiska kierowania zadysponował dodatkowe pojazdy, w tym kolejny podnośnik mechaniczny dla wsparcia prowadzonych działań.

Po dotarciu na miejsce Oficera Taktycznego, który przejął kierowanie działaniami, dokonano podziału terenu na tzw. „odcinki bojowe”, wyznaczono dowódców odcinków oraz szczegółowo rozdzielono dla nich zadania, polegające głównie na niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się pożaru na przyległe i sąsiednie budynki oraz na niższe kondygnacje, zorganizowano dodatkowe zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. Na miejsce przybył Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Kraj. – który przejął kierowanie działaniami. Po około 2 godzinach działań główne założenia taktyczne zrealizowano w całości, strażacy przystąpili do dogaszania pożaru. W wyniku pożaru znacznemu uszkodzeniu uległy ściany i konstrukcja budynku, wobec czego na miejsce wezwano przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Drezdenku. Po ugaszeniu i oględzinach PINB wydano decyzję o częściowej rozbiórce pierwszego pietra budynku. Właściciel przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego przystąpił do prac rozbiórkowych. Działania zastępów w tym czasie polegały na dogaszaniu tlących się konstrukcji drewnianych dachu przy użyciu podnośnika mechanicznego.

Łącznie do pożaru skierowanych zostało 6 pojazdów gaśniczych, 2 podnośniki mechaniczne oraz 3 pojazdy operacyjne. W działaniach udział brały jednostki z JRG PSP w Strzelcach Krajeńskich, OSP Zwierzyn, OSP Stare Kurowo, OSP Gościmiec, OSP Pławin, OSP Bronowice. Podczas działań współpracowano władzami samorządowymi oraz z podmiotami zewnętrznymi. Na miejscu obecni byli: Wójt Gminy Zwierzyn – Pan Karol Neumann, przedstawiciel PINB w Drezdenku – inż. Iwona Danielik, funkcjonariusze Policji, pracownicy pogotowia energetycznego, pracownik zakładu komunalnego zarządzającego siecią hydrantową oraz właściciel budynku.

Działania zakończyły się w niedzielę o godzinie 14:38. W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, przyczyna pożaru na razie nie jest znana.