Wizytacja obozu harcerskiego

Podczas tegorocznego lata, tereny leśne naszego powiatu wyjątkowo upodobali sobie harcerze z różnych stron kraju. Aktualnie w granicach powiatu prowadzonych jest 9 obozów harcerskich pod namiotami – to liczba rekordowa. Korzystając z okazji, w celu zaznajomienia się z warunkami prowadzenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży, oraz zweryfikowania stanu bezpieczeństwa na ternie jednego z obozów przeprowadzona została wizytacja, której przewodniczył Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus wraz z Wicestarostą – Pawłem Antczakiem. W wizytacji uczestniczyli także: Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich – mł. bryg. Wojciech Witkowski, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Krajeńskich – insp. Tomasz Zgirski,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku – Pani Marzena Zasuwik, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu – Pan Dariusz Woźniak.

Wizytacji poddano obóz ZHR Okręg Małopolski Szczep Puszcza Niepołomnice, na ternie Nadleśnictwa Karwin. Wizytatorzy zostali przywitanie przez komendantkę, która oprowadziła ich po terenie obozu oraz udzielała na bieżąco odpowiedzi na zadawane pytania (głównie w temacie podjętych środków bezpiecznego prowadzenia wypoczynku). Wizytujący zapoznali się z organizacją obozu, warunkami ewakuacji, obejrzeli miejsce przewidziane do ewakuacji na czas wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych, zaznajomili się z metodami utrzymania łączności ze służbami ratunkowymi oraz metodami alarmowania. Równolegle z wizytacją, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, w którym młodzi harcerze aktywnie uczestniczyli. W instruktażu udział wzięli harcerze z Niepołomic, Krakowa, Tarnowa i Gdyni – obecni na ternie obozowiska.

Na terenie naszego powiatu aktualnie na terenie 9 obozów przebywa około 660 dzieci. Każde takie miejsce poddane zostało kontroli przez funkcjonariuszy naszej komendy. Prowadzimy także akcję informacyjną nakierowaną na propagowanie i krzewienie właściwych postaw obywatelskich związanych z udzielaniem pomocy w nagłych przypadkach. Strażacy z naszej komendy przeprowadzili już instruktaże udzielania pierwszej pomocy na terenie 6 obozów, planowane jest przeprowadzenie takich instruktaży we wszystkich.

Materiał prasowy TVP 3 Gorzów Wlkp. z tego wydarzenia dostępny jest pod linkiem:

https://gorzow.tvp.pl/43523286/obozy-harcerskie-pod-lupa-sluzby-sprawdzaja-bezpieczenstwo-mlodziezy