Wręczenie aktu mianowania Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

W dniu 04 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej podczas zmiany służbowej Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Górniak wręczył akt mianowania na wyższe stanowisko służbowe kpt. Dominikowi Banaszek. Z dniem 01 czerwca 2019r. kpt. Dominik Banaszek został Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strzelcach Kraj. Awans odebrał w obecności przełożonego mł. bryg. Wojciecha Witkowskiego, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Nowo powołany Dowódca odebrał gratulacje i życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.