Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019 w Strzelcach Krajeńskich

W dniu 31 maja 2019 roku w Strzelcach Krajeńskich odbyły się uroczystości związane z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w kościele Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Kraj, którą w intencji strażaków odprawił wikariusz Paweł Sztyber. Po nabożeństwie odbył się uroczysty przemarsz uczestników uroczystości na Rynek Miejski im. Tadeusza Federa, gdzie odbył się uroczysty apel. Gospodarzami uroczystości byli bryg. Tomasz Górniak Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Kraj. oraz druh Lech Cabel Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi:

 • Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski
 • bryg. Patryk Maruszak Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 • Bogusław Kierus Starosta Strzelecko-Drezdenecki
 • Paweł Antczak Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki
 • Zbigniew Kubasik Przewodniczący Rady Powiatu
 • Dariusz Woźniak Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Powiatu
 • Mateusz Feder Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 • Karolina Piotrowska Burmistrz Drezdenka
 • Magdalena Szydełko Wójt Gminy Stare Kurowo
 • Marek Halasz Zastępca Wójta Gminy Zwierzyn
 • Paweł Sztyber Ksiądz Wikariusz
 • insp. Tomasz Zgirski Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj.
 • nadbryg. Stanisława Węsierskiego były Lubuski Komendant Wojewódzki PSP
 • bryg. Andrzej Cacek były Komendant Powiatowy  PSP
 • Nadleśniczowie z terenu naszego powiatu oraz Przedstawiciel Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Komendanci Gminni Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu strzelecko-drezdeneckiego
 • Dyrektorzy szkół podstawowych i średnich oraz Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
 • Prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
 • Byli funkcjonariusze i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej na czele z prezesem Zarządu Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej Panią Danutą Chudy

Podczas uroczystości odczytano list z życzeniami od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla wszystkich strażaków oraz ich rodzin z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

Podczas uroczystego apelu, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Na stopień MŁODSZEGO BRYGADIERA

 • st. kpt. Wojciech Witkowski

Na stopień ASPIRANTA

 • mł. asp. Karolina Kordyńska

Na stopień STARSZEGO  OGNIOMISTRZA

 •  ogn. Jacek Osipowicz

Na stopień OGNIOMISTRZA

 • mł. ogn. Zdzisław Sosiński

Na stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 • Wojciech Janas
 • Dariusz Kuczyński
 • Michał Wianecki
 • Karol Wojtczak

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia:

„SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”:

 • asp. Krzysztof Ossowski

„ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:

 • Remigiusz Lipiński
 • Mirosław Zabłocki

„SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:

 • Łukasz Kieloch
 • Piotr Sławek
 • Marek Walendzik

„BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:

 • Piotr Borakiewicz

“ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLI-TEJ POLSKIEJ”

 • st. asp. w st. sp. Danuta Chudy
 • st. ogn. w st. sp. Wiktor Wołodkiewicz

Po części oficjalnej Dziewczyny z Buławami z Drezdenka uświetniły kolejną część uroczystości pięknym pokazem artystycznym. Mogliśmy również wysłuchać koncertu  Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drezdenka.

Kolejnym punktem był strażacki festyn rodzinny, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników naszej uroczystości. Nasz festyn odwiedziło ponad 250 dzieci. Każde dziecko otrzymało hełm strażacki i balon oraz mogło korzystać z dostępnych atrakcji m .in. dmuchana zjeżdżalnia, pokaz pierwszej pomocy medycznej, namiotu prewencyjnego. Dzieci mogły robić pamiątkowe zdjęcia przy wozie strażackim, prezentowano również sprzęto pożarniczy.

Dziękujemy licznym gościom oraz wszystkim, który przyjęli nasze zaproszenie.

fot. Patryk Bagiński