Ćwiczenia WOO „Głusko 2019”

22 marca 2019r. na terenie Nadleśnictwa Głusko odbyły się praktyczne ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Strzelce Kraj. Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego PSP w Gorzowie Wlkp. Tematem ćwiczeń była organizacja schematu dostarczania wody podczas działań gaśniczych na obszarach leśnych. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Kraj. przy współudziale Lasów Państwowych Nadleśnictwa Głusko.

W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej oraz strażacy z jednostek OSP wchodzących w skład KSRG z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Do realizacji ćwiczeń wykorzystano 10 zastępów OSP, łącznie w ćwiczeniach brało udział 60 strażaków.

Celem ćwiczeń było:

–       doskonalenie umiejętności prowadzenia działań na terenach leśnych;

–       sprawdzenie stanu gotowości do działań sił i środków wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej Strzelce Kraj. Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego PSP w Gorzowie Wlkp.;

–       organizacja punktu dowodzenia;

–       doskonalenie współdziałania podczas rozbudowanych akcji ratowniczo – gaśniczych podmiotów Państwowej Straży Pożarnej;

–       doskonalenie współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Lasami Państwowymi;

–       przeprowadzenie inspekcji wytypowanych pododdziałów.

–        sprawdzenie procedur LP oraz PSP przewidzianych w wypadku pożaru lasu.

Bardzo dziękujemy gospodarzowi terenu Nadleśnictwa Głusko, Nadleśniczemu Tomaszowi Świdkiewicz za zaangażowanie podczas manewrów oraz licznym gościom którzy wykazali duże zainteresowanie ich przebiegiem.