Ćwiczenia na lodzie w Dobiegniewie

W piątek, 8 lutego br., w Dobiegniewie na jeziorze Wielgie zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące akcje ratownicze na lodzie. W ćwiczeniach udział wzięło około 40 strażaków z całego powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP ze Strzelec Kraj. Ćwiczenia zostały przygotowane dla strażaków z jednostki państwowej ze Strzelec Krajeńskich i jednostek ochotniczych z terenu powiatu. Nadzór nad przebiegiem szkolenia strażaków sprawował kapitan Dominik Banaszek.

Głównym celem ćwiczeń było udoskonalenie technik wydobycia osób poszkodowanych  z przerębli na zamarzniętym zbiorniku wodnym. Ratownicy realizowali założenia pod nadzorem powiatowego instruktora ratownictwa lodowego, który wdrożył nowe elementy ewakuacji osoby poszkodowanej. Ćwiczeniom przyglądała się młodzież szkolna w wieku 8 – 16 lat w liczbie ponad 200 osób, która wcześniej wysłuchała prelekcji na temat zachowania ostrożności na zamarzniętych akwenach wodnych. Na brzegu znajdował się punkt medyczny, w którym udzielono niezbędnej pomocy osobom odgrywającym rolę poszkodowanych. Po manewrach odbyło się omówienie ćwiczeń i wyciągnięcie wniosków, które elementy działań należy poprawić, aby nie wydarzyły się w sytuacji, kiedy ludzie rzeczywiście potrzebować będą pomocy. Podczas szkolenia został wykorzystany różny sprzęt ratowniczy, m.in. sanie lodowe, deski ratownicze, ubrania wypornościowe, sprzęt medyczny.

Całości ćwiczeń przyglądała się Burmistrz Dobiegniewa – Pani Sylwia Łaźniewska.