Wizyta Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego w powiecie strzelecko-drezdeneckim

Wizytacja powiatu strzelecko-drezdeneckiego stanowi kontynuację cyklu spotkań roboczych mających na celu zapoznanie się z warunkami służby  oraz oceną współpracy w zakresie bezpieczeństwa na terenie województwa lubuskiego.

Wizytację rozpoczęło spotkanie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego ze Starostą powiatu strzelecko-drezdeneckiego Bogusławem Kierusem i jego zastępcą Pawłem Antczakiem, skąd udał się na wizytę w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, gdzie przyjął go Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Zgirski. W dalszej części wizytacji odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami oraz pracownikami cywilnymi Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich.

Spotkanie z Burmistrz Drezdenka Panią Karoliną Piotrowską oraz wizyta na terenie nowobudowanej jednostki OSP Drezdenko, a także jednostki OSP Pławin stanowiły zwieńczenie programu wizyt zaplanowanych na terenie naszego powiatu.