POWOŁANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Patryk Maruszak na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, na podstawie art.13 ust.5 z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zmianami)  powołał Pana st. kpt. mgr inż. Wojciecha Witkowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich z dniem 29.01.2019 r.

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów zawodowych.