Ferie 2019 – kampania społeczna PSP

W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi w naszym województwie strażacy Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich wyruszyli do placówek oświatowych oraz innych organizujących w tym czasie zajęcia dla dzieci. Celem naszych odwiedzin jest propagowanie prawidłowych postaw bezpiecznego zachowania w okresie zimowym. Realizując zadania w ramach kampanii: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Ferie 2019” zaprezentowaliśmy wzorce postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia, zaprezentowaliśmy sprzęt ratowniczy, przybliżyliśmy młodzieży i opiekunom charakterystykę zagrożeń w sezonie zimowym. Łącznie w dniach od 8 do 14 stycznia bieżącego roku odwiedziliśmy cztery placówki: Szkołę podstawową w Goszczanowie, Szkołę podstawową w Grotowie, Szkołę podstawową nr 2 w Strzelcach Krajeńskich oraz Strzelecki Ośrodek Kultury.

Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, zarówno młodzieży jak i osób sprawujących opiekę nad słuchaczami.