Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.