Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

W dniach 28 oraz 30 listopada 2018r. strażacy z Jednostki ratowniczo-gaśniczej ze Strzelec Krajeńskich zamontowali czujki tlenku węgla w trzech lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny w gminach: Strzelce Krajeńskie, Drezdenko oraz Dobiegniew. Wszystkie czujki zostały przekazane bezpłatnie przez Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Krajeńskich.

Lokale w których zamontowano tak ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców urządzenia zostały wskazane przez zarządców zasobów komunalnych z uwzględnieniem występujących w tych lokalach potencjalnych źródeł emisji tlenku węgla oraz zaistniałych wcześniej zdarzeń niebezpiecznych z udziałem tego silnie toksycznego gazu, który może pojawić się w praktycznie każdym mieszkaniu w którym znajduje się jakiekolwiek palenisko.

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu aby rozważyli możliwość wyposażenia ich lokali w czujkę tlenku węgla – urządzenie to może uratować życie!