Spotkanie w ramach kampani „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Ogólnopolska kampania pod nazwą: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” nabiera rozpędu. Również nasza komenda podjęła szeroko zakrojoną akcję informacyjną ukierunkowaną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego
w domach i mieszkaniach oraz popularyzację wyposażania budynków i lokali mieszkalnych w czujki dymu i tlenku węgla. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domkach jednorodzinnych.

W dniu 09.11.2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Spotkanie otworzył bryg. Tomasz Górniak – Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich – inicjator opisywanego przedsięwzięcia. Główną tematyką spotkania było omówienie zagrożeń związanych z rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Kraj. zaprezentowali materiały informacyjne, dane statystyczne oraz doświadczenia w zakresie zagrożenia tlenkiem węgla oraz pożarami w domach. W dyskusji przedstawiciele zarządców przedstawili własne wnioski i spostrzeżenia na gruncie bezpieczeństwa pożarowego w nadzorowanych przez nich obiektach. Zwieńczeniem spotkania był pokaz praktyczny przyczyn oraz zjawisk towarzyszących emisji tlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych.

W toku spotkania udało się nawiązać współpracę z zarządcami poprzez włączenie ich do kampanii prowadzonej przez PSP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.