Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 

 
Zakup dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy”. Głównym celem zadania jest doposażenie sprzętowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy. Zakup pojazdu zwiększy skuteczność w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego, na obszarach o niesprzyjających warunkach terenowych, gdzie jest utrudniony dojazd dla średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zakup w ramach projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych na terenie powiatu.

Wartość zakupionego pojazdu wynosi: 143.251,95 zł
Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 71.625,97 zł, Funduszu Wsparcia PSP w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie 65.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 6.625,98 zł.

Link do strony WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl