Podpisanie umowy dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

W dniu 06 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pt. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy”.

            Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz bryg. mgr inż. Tomasz Górniak – Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich przy kontrasygnacie Pani mgr Katarzyny Jóźwiak – Garczewskiej – p.o. Głównego Księgowego KP PSP w Strzelcach Krajeńskich.

            Przedmiotem dotacji jest lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy o wartości: 143.251,95 , którego dostawcą będzie DESIM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Polkowicach.

            Wysokość udzielonej dotacji wynosi: 71.625,97 zł

            Termin realizacji zadania: 30 października 2018 r.