Ćwiczenia ratownictwa wodnego

W dniu 29 sierpnia 2018 r. w Dankowie na jeziorze Kinołęka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

Głównym celem przeprowadzonego szkolenia było doskonalenie umiejętności podejmowania osoby poszkodowanej z wody na łódkę ratowniczą. Dodatkowo sprawdzono sprawność techniczną sprzętu używanego do ratownictwa wodnego oraz wyposażenie jednostek OSP w odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia akcji ratowniczej na wodzie.

Strażacy doskonalili technikę pływania i manewrowania łodzią ratowniczą oraz poduszkowcem, techniki podejmowania osoby poszkodowanej z wody na łódź oraz bezpiecznego transportowania osoby poszkodowanej do linii brzegowej. Sprawdzona została również umiejętność posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego typu rzutka i koło ratunkowe.

Po zakończonym szkoleniu odbyło się omówienie i podsumowanie przeprowadzonych ćwiczeń. Wskazano również strażakom jakie elementy ratownictwa wodnego należy poprawić i doskonalić, by w przyszłości móc udzielać profesjonalnej pomocy podczas zaistniałych zdarzeń.