Bezpieczne wakacje

Kontynuując działania prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” w dniu 13.08.2018r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzili kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w dwóch ośrodkach wypoczynkowych na ternie miejscowości Długie: Ośrodku Kolonijnym Sportowo-Wypoczynkowym Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodku Kolonijnym „KADET-OK”. Kontrole połączone były z pokazami sprzętu ratowniczego i instruktażem udzielania pierwszej pomocy. Młodzież miała okazję zapoznać się ze sprzętem ratownictwa technicznego, ubiorem specjalnym strażaków, podstawowymi technikami ratowniczymi. W ramach instruktarzu uczestnicy wypoczynku mogli sprawdzić się w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadkach podtopień. Działania te prowadzone są z myślą o podnoszeniu świadomości społecznej w kwestii postępowania w razie zdarzeń niebezpiecznych nad wodą.

Dziękujemy kierownictwu obu ośrodków za umożliwienie przeprowadzenia spotkań edukacyjnych i życzymy bezpiecznego wypoczynku wszystkim uczestnikom.