Pożary upraw rolnych i kombajnów zbożowych

W dniu 23.07.2018 roku doszło do dwóch groźnych pożarów zboża na pniu oraz dwóch pożarów kombajnów zbożowych w miejscowości Piastowo i Lipie Góry. Największym wyzwaniem dla strażaków zawodowych i ochotników były dwa pożary zboża, które wybuchły prawie jednocześnie w okolicach miejscowości Lipie Góry i Bobrówko. Ze względu na rozmiar zdarzenia silny wiatr i sąsiedztwo ponad 200 ha niezebranego jeszcze zboża oraz sąsiedztwo lasu do pożaru w okolicach miejscowości Bobrówka zadysponowano 18 samochodów gaśniczych oraz 2 samoloty z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Natomiast do pożaru kombajnu i zboża w okolicach miejscowości Lipie Góry zadysponowano 7 samochodów gaśniczych. W Bobrówku kierujący działaniami ratowniczo – gaśniczymi podzielili miejsce działań na dwa odcinki bojowe, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru na zagrożone pożarem zboże oraz przyległy las. Przyniosło to skutek w postaci ograniczenia zagrożenia i zlokalizowania pożaru. W wyniku pożaru spaleniu uległo około 75 hektarów w tym 60 hektary zboża. Udało się natomiast uratować ponad 200 ha zboża.

Funkcje dowódcze podczas pożaru w Bobrówku sprawowali między innymi p.o. Z-ca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. bryg. Janusz Drozda, oraz p.o. Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich bryg. Tomasz Górniak. Na miejsce przybyli również: Starosta strzelecko – drezdenecki Edward Tyranowicz, Wicestarosta strzelecko – drezdenecki Bogusław Kierus , Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder oraz Zarządca właściciela pola.

W czasie działań gaśniczych nikt nie ucierpiał.