Letni wypoczynek harcerzy w powiecie strzelecko – drezdeneckim pod czujnym okiem Państwowej Straży Pożarnej

W sezonie letnim 2018 Państwowa Straż Pożarna objęła szczególnym nadzorem miejsca organizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży. W dniach 18 i 19 lipca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich we współpracy z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzili kontrolę miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami. Podsumowaniem tej akcji było spotkanie w dniu 20.07.2018 roku kiedy to na terenie obozu harcerskiego ZHR Okręg Małopolski Szczep 6 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Leśni Ludzie” odbyła się wizytacja połączona z pokazami oraz pogadankami w zakresie bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku na terenach leśnych. Wizytację przeprowadzili wspólnie: Starosta Strzelecko-Drezdenecki Pan Edward Tyranowicz wraz z Wicestarostą Panem Bogusławem Kierus, Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa – Pan Władysław Bortnowski, p. o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich – bryg. Tomasz Górniak, Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj. – mł. insp. Tomasz Zgirski. Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Nadleśnictwa Karwin – na którego terenie organizowany jest wypoczynek, oraz zastęp z JRG PSP w Strzelcach Krajeńskich.

Wizytacja rozpoczęła się okolicznościowym apelem przeprowadzonym według zasad harcerskich. W trakcie apelu Pan Starosta oraz Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji przedstawili harcerzom informacje i wskazówki dotyczące bezpiecznego wypoczynku, jednocześnie każdy z gości pogratulował przygotowania oraz dyscypliny panującej w szeregach ZHR.   Po zakończonym apelu Komendant obozu zaznajomiła wizytujących z formą wypoczynku, dziennym rozkładem zajęć, ciekawostkami z życia harcerzy. W dalszej kolejności gościom zaprezentowano przygotowanie obozu pod kątem bezpieczeństwa – wyposażenie punktów przeciwpożarowych, łączność na terenie obozowiska, sposób alarmowania; omówiono organizację ewakuacji.

Teren naszego powiatu jest bardzo atrakcyjnym miejscem do organizacji obozów harcerskich, gdzie w tym sezonie zorganizowano w 5 lokalizacjach na terenie Puszczy Noteckiej oraz Puszczy Drawskiej. Pod namiotami przebywają dzieci w wieku od 7 do 18 lat z terenu województw: małopolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.

Współpraca z harcerzami to między innymi: stała łączność bezprzewodowa, przekazywanie informacji prognostycznych dotyczących warunków atmosferycznych, wspólnie wypracowane procedury na wypadek zagrożenia, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz weryfikacja wprowadzonych na terenach obozów zasad bezpieczeństwa.

Spotkanie zakończyło się przeprowadzeniem pokazów i pogadanek przez funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Kraj. Strażacy zaprezentowali cały wachlarz sprzętu ratownictwa technicznego, zademonstrowali sposób użycia i charakterystykę pracy specjalistycznych urządzeń ratowniczych. W końcowej części spotkania przeprowadzili pokaz ratownictwa na wodzie oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadkach podtopień.