BEZPIECZNE WYPOCZYNKI NA OBOZACH HARCERSKICH ZHP

W dniach 18 i 19 lipca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich we współpracy z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzili kontrolę miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami.

Strażacy wraz z przedstawicielem Policji odwiedzili łącznie 5 obozów harcerskich organizowanych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Celem kontroli było ustalenie spełnienia przez organizatorów bezpiecznych warunków dla uczestników wypoczynku; rozpoznanie terenu obozowisk wraz z weryfikacją informacji dot.: osób wyznaczonych do komunikacji ze służbami ratowniczymi, organizacji obozowisk w odniesieniu do przedstawionych planów, przewidzianych kanałów łączności (poprzez każdorazowe nawiązanie kontaktu za pośrednictwem sieci GSM ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego w Strzelcach Kraj.), dostępnych na terenie obozu środków umożliwiających pozyskiwanie informacji o zagrożeniach; sprawdzenie sposobu wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obozu jak również zaznajomienia uczestników obozów ze sposobem alarmowania; weryfikacja organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie każdego z obozów.

Podczas każdej z kontroli przeprowadzono próbną ewakuację na wypadek zagrożeń spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Dodatkowo funkcjonariusze przeprowadzili sprawdzenie łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem przekazanych naszą komendę radiostacji nasobnych dla każdego obozu.

Każdorazowo podczas wizyt strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzili instruktaże udzielania pomocy medycznej w nagłych przypadkach w których młodzież przebywająca na obozach aktywnie brała udział.