Manewry Kompanii Gaśniczej powiatu strzelecko – drezdeneckiego na terenie Nadleśnictwa Smolarz

W dniu 17 maja w Nadleśnictwie Smolarz (leśnictwo Bielice) odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Strzelce Krajeńskie Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Manewry poprzedzono szkoleniem przeprowadzonym przez funkcjonariusza policji dotyczącym bezpiecznej jazdy pojazdami uprzywilejowanymi oraz jazdy pojazdami w kolumnie.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie szeroko pojętego przygotowania strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na obszarach leśnych podczas gaszenia dużego pożaru kompleksów leśnych. Strażacy ćwiczyli również współdziałanie z innymi podmiotami podczas akcji gaśniczej, zapoznani zostali z wybranymi punktami czerpania wody, doskonalili zasady poruszania się w lesie z wykorzystaniem map wybranych obrębów leśnych oraz udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy symulującym odniesienie poparzeń w pożarze. Gaszenie pożaru wspomagane było przez zrzuty z samolotu gaśniczego typu Dromader.

W ćwiczeniach udział brały siły i środki powiatu strzelecko – drezdeneckiego oraz powiatu międzyrzeckiego łącznie 14 samochodów pożarniczych w tym 72 strażaków, 1 samolot gaśniczy z Lipek Wielkich oraz siły i środki lasów państwowych z terenu Nadleśnictwa Smolarz.

Manewry były wizytowane przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostę strzelecko – drezdeneckiego, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji, Funkcjonariuszy Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp., Nadleśniczych z Nadleśnictwa Smolarz i Nadleśnictw sąsiadujących.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie podczas manewrów oraz licznym gościom którzy wykazali duże zainteresowanie ich przebiegiem.