Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w powiecie strzelecko – drezdeneckim

Uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka w powiecie strzelecko – drezdeneckim odbyły w dniu 12 maja br., zostały połączone z otwarciem nowej remizy w OSP Zwierzyn. Święto strażaków poprzedzono mszą św., w intencji strażaków celebrowaną przez Kapelana Lubuskich Strażaków ks. Przemysława Kamieniarz i proboszcza ks. Mieczysława Bilskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Zwierzynie. Uroczysty apel odbył się przed nowo otwartą remizą w Zwierzynie.

Gospodarzami uroczystości był Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich bryg. Andrzej Cacek oraz Wójt Gminy Zwierzyn Pan Tomasz Marć.

    Na uroczystość przybyli między innymi: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Patryk Maruszak, Wiceprezes Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa lubuskiego dh Lech Cabel, nadbryg. Stanisław Węsierski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. Lubuskiego Grzegorz Stachowiak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariusz Herbut, Dyrektora Biura Euroregionu Krzysztof Szydłak, Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Władysław Bortnowski, Zastępca Burmistrza Strzelec Krajeńskich Mateusz Karkoszka, Wójt Gminy Stare Kurowo Wiesław Własak, Przewodniczący Rady Gminy Zwierzyn Mirosław Gniewczyński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich kom. Marcin Gabara, Nadleśniczy Nadleśnictwa Smolarz Andrzej Jeżyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko, Kapelan Lubuskich Strażaków ks. Przemysław Kamieniarz, Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela ks. Mieczysław Bilski oraz wielu innych szacownych gości.

Podczas uroczystego apelu, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Na stopień starszego ogniomistrza,

Waldemar Dzikowski

Remigiusz Lipiński

Paweł Szabunia

Jacek Warchał

Ireneusz Zabłocki

Na stopień starszego sekcyjnego:

Leszek Jankowski.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: dh Roberta Kasprzaka, sekc. Piotra Lipińskiego, dh Dariusza Maksymowicza, dh Łukasza Nienartowicza, dh Marcina Olszaka, dh Henryka Pielasa i dh Mariusza Woźniaka.

Natomiast Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono: st. kpt. Wojciecha Witkowskiego, asp. Dariusza Ryngwelskiego, mł. asp. Karolinę Kordyńską, dh Łukasza Burdziaka, dh Patryka Burdziaka, dh Marię Grzeszczak, dh Agatę Jankowską, dh Oskara Jankowskiego, dh Joannę Lipińską, dh Łukasza Pawelec, dh Agnieszkę Warchał-Machnio.

Ważnym elementem uroczystości było uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej remizy OSP Zwierzyn. Podczas święta odbyły się również zawody gminne w sporcie pożarniczym dla drużyn OSP z terenu gminy Zwierzyn.

Dziękujemy licznym gościom oraz wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie.