Spotkanie z władzami samorządów terytorialnych

W dniu 5.02.2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z władzami lokalnych samorządów, obecni byli: Wicestarosta strzelecko-drezdenecki  Bogusław Kierus, Burmistrz Drezdenka  Maciej Pietruszak, Burmistrz Strzelec Kraj. Mateusz Feder, Burmistrz Dobiegniewa  Leszek Waloch, Wójt gminy Stare Kurowo Wiesław Własak, Wójt gminy Zwierzyn Tomasz Marć, Komendant Powiatowy PSP bryg.  Andrzej Cacek wraz z pracownikami komendy. Podczas spotkania omówiona została obecna sytuacja powodziowa na terenie Miasta i Gminy Drezdenko oraz Gmin: Kurowo i Zwierzyn. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące działalności KP PSP w Strzelcach Kraj., omówiono najciekawsze zdarzenia z minionego roku, oraz zrealizowane przedsięwzięcia. Ponadto omówiono plany inwestycyjne  na rok 2018.

 W ramach prowadzonej akcji „CZAD i OGIEŃ obudź czujność” oraz kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” zaprezentowano w sposób praktyczny mechanizm emisji Tlenku węgla z urządzeń grzewczych znajdujących się w pomieszczeniu. Pokaz został przedstawiony za pomocą symulatora wykonanego przez oficera tutejszej Komendy oraz spotkał się z dużym zainteresowaniem władz samorządowych.

Autor: Banaszek D.