Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP

W dniu 30 stycznia 2018 roku Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim mł. bryg. mgr inż. Patryk Maruszak powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich bryg. mgr inż. Tomaszowi Górniak.