Kierownictwo Komendy

KOMENDANT POWIATOWY PSP

st. bryg. mgr  inż. Tomasz Górniak

tel. (095) 76 39 650
fax (095) 76 39 660

Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:
– Sekcja ds. finansów;
– Sekcja organizacyjno-kadrowa;
– Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna

Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

mł. bryg. mgr  inż. Wojciech Witkowski

tel. (095) 76 39 650
fax (095) 76 39 660

Z-cy Komendanta Powiatowego podlegają bezpośrednio:
– Jednostka ratowniczo – gaśnicza;
– Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy.

Ponadto Zastępca Komendanta Powiatowego pełni funkcję „Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych”