„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” w SOSW

W dniu 07.11.2017r. odbyło się kolejne spotkanie strażaków z młodzieżą z naszego powiatu w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Tym razem dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Krajeńskich wzięły udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.

Ćwiczenia rozpoczęły się ogłoszeniem alarmu w placówce oraz telefonicznym powiadomieniem Państwowej Straży Pożarnej o pożarze w jednym z pomieszczeń ośrodka.

Jednocześnie rozpoczęto dysponowanie jednostek straży pożarnych przez stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj. oraz ewakuację młodzieży z budynku głównego ośrodka – którą przeprowadziła kadra pedagogiczna. Strażacy po dojeździe przeprowadzili rozpoznanie sytuacji oraz przeszukali obiekt, natomiast opiekunowie dokonali weryfikacji stanu osobowego wychowanków.

Po zakończeniu ćwiczeń ewakuacyjnych strażacy zaprezentowali młodzieży oraz nauczycielom sposób użycia AED (ang. Automated External Defibrillator) – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego, a także niektóre techniki działań pierwszej pomocy prowadzonych przez PSP. W dalszej części spotkania został zaprezentowany sprzęt ochrony osobistej i inne przedmioty wykorzystywane na co dzień podczas działań ratowniczych.