Orkan Ksawery na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego

Wichura która przeszła przez teren powiatu w nocy 05.10.2017 wyrządziła wiele szkód     i spowodowała dużą liczbę interwencji straży pożarnych.

Największe szkody wystąpiły na ciągach komunikacyjnych tj. powalone drzewa w kilku miejscach blokowały drogę krajową 22, która przez krótki okres czasu była  zupełnie nieprzejezdna, jak również strażacy udrażniali drogi wojewódzkiego powiatowe i gminne.

Zaangażowania znacznych sił i środków wymagała sytuacja na drodze powiatowej nr 1364F Górki Noteckie – Przyłęg gdzie odnotowano wiele wiatrołomów i strażacy przez kilka godzin z obu stron drogi odblokowali zatarasowaną szosę.

Uszkodzone zostały dachy w 3 budynkach w tym w jednym mieszkalnym i dwóch gospodarczych. Powalone drzewa uszkodziły również kilka samochodów. Strażacy w tym okresie usuwali również powalone drzewa na torach kolejowych blokujące przejazd pociągu w miejscowości Górki Noteckie.

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu pracujących strażaków PSP i OSP możliwe było zapewnienie przejezdności głównych dróg w powiecie już po paru godzinach.

W wyniku nawałnicy nikt nie odniósł obrażeń, niemiej jednak apelujemy do mieszkańców o ostrożność i rozwagę podczas poruszania się w pobliżu drzew, ponieważ cześć drzew na wskutek osłabienia może stanowić dla Państwa zagrożenie.

Aktualnie stale trwają działania usuwania skutków przejścia orkanu przez powiat.

Autor: T. Górniak