Ćwiczenia WOO „Karwin- PUSZCZA NOTECKA 2017”

W dniu 13 czerwca 2017r. na terenie Nadleśnictwa Karwin odbyły się ćwiczenia praktyczne Kompanii Gaśniczej Strzelce Kraj. Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego PSP w Gorzowie Wlkp. Tematem ćwiczeń była organizacja działań ratowniczo – gaśniczych na wypadek powstania dużego pożaru lasu. Strażacy doskonalili zasady poruszania się w lesie  z wykorzystaniem map wybranych obrębów leśnych oraz udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy oparzonym i poszkodowanym z symulowanymi urazami odniesionych w pożarze. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Kraj. przy współudziale Lasów Państwowych Nadleśnictwa Karwin.

W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej oraz strażacy z jednostek OSP wchodzących w skład KSRG z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Do realizacji ćwiczeń wykorzystano 10 zastępów, łącznie w ćwiczeniach brało udział 60 strażaków.

Ćwiczenie zostały podsumowane przez funkcyjnych Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich oraz przez przedstawicieli Lasów Państwowych.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczącym w ćwiczeniach za duże zaangażowanie  oraz sprawną realizację postawionych zadań.

Autor: T. Górniak