Czad i ogień – obudź czujność. Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

W dniu 23.01.2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Głównymi punktami posiedzenia były:

  1. Przyczyny pożarów sadzy w przewodach kominowych w domach jedno i wielorodzinnych,
  2. Prawidłowa budowa i eksploatacja przewodów kominowych,
  3. Pokaz skutków działania żywiołu oraz prezentacja czujników tlenku węgla i czujek dymu w budynkach mieszkalnych.

Komendant Powiatowy PSP wyświetlił film  i zinterpretował zagrożenie tlenkiem węgla. Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Główną przyczyną zanotowanych 15 pożarów budynków mieszkalnych  w miesiącu styczniu br., było zapalenie się sadzy w przewodach kominowych. Po każdym zapaleniu się sadzy w kominie straż pożarna zobowiązuje właściciela budynku lub mieszkania do skorzystania z usługi kominiarza, który po przeprowadzonym przeglądzie wyda pozwolenie na ponowne korzystanie   z komina.

            Szczegółowa informacja o korzystaniu z pieców opalanych węglem, drewnem lub innymi paliwami, gdzie może dojść do zaczadzenia w formie instrukcji, znajduje się na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW  www.obronacywilna.gorzow.pl w zakładce „Informacje dla społeczeństwa”.

            O prawidłowej budowie komina a także o przepisach wynikających   z prawa budowlanego, które   zobowiązują właścicieli domów, mieszkań do regularnego korzystania z usług kominiarskich, przedstawiła Pani Teresa Stańko Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drezdenku. Przepisy Prawa Budowlanego określają jednoznacznie, że raz na rok każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów budowlanych  ma obowiązek za pośrednictwem kominiarza sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych i w razie potrzeby oczyścić je, a co pięć lat dokonać ich inwentaryzacji. Sprawdzają wtedy, czy na przykład nikt nie przerobił instalacji na własna rękę.

Za brak rocznej kontroli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może ukarać mandatem  w wysokości do 500 zł lub karą pieniężną, którą orzeka sąd grodzki. Zgodnie z przepisami przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe trzeba czyścić cztery razy w roku w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, a dwa razy w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Czyścić przewody może czeladnik lub mistrz kominiarski, ale sprawdzać je – tylko mistrz.

Przyczyny tragedii z roku na rok są te same: zaniedbanie, niewiedza, ignorancja przepisów, wadliwe instalacje…

Główne nieprawidłowości, których skutkiem są zaczadzenia lub pożary, to:

  • Niesprawne wentylacje ( zbytnie uszczelnienie mieszkania, zatkane otwory wentylacyjne, brak wentylacji),
  • Niesprawne urządzenia grzewcze,
  • Wadliwe podłączenia urządzeń grzewczych do komina lub brak podłączeń,
  • Wady konstrukcyjne komina lub niepoprawna instalacja ( cofnięcia spalin, nadpalenia przewodu),
  • Uszkodzony lub niedrożny komin (brak ciągu, popękane i niedrożne kominy).
23