Nowy sprzęt

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. doposażyła naszą Komendę w nowy sprzęt, którym jest przenośne działko gaśnicze z dyszą wodno – pianową. Wydajność wodna działka to 4800 l/min, a maksymalny zasięg na jaki można podać środki gaśnicze wynosi 88 m. Zakup sprzętu został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Działko przeznaczone jest do gaszenia pożarów których ugaszenie wymaga dużej intensywności podawania środków gaśniczych oraz do gaszenia obiektów z większej odległości np. wtedy gdy na skutek wysokiego promieniowania cieplnego pożaru strażacy nie mogą podejść bliżej mimo ubrań specjalnych lub żaroochronnych. Konieczność posiadania działka wynika z zagrożeń występujących na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Nowy sprzęt zasilił wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.