Obchody IV Powiatowego Dnia Strażaka i Ludzi Lasu w Strzelcach Krajeńskich

Uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka i Ludzi Lasu w powiecie strzelecko – drezdeneckim w dniu 7 maja br.,zostały poprzedzone mszą św., w intencji strażaków i leśników celebrowaną przez proboszcza ks. Jacka Makowieckiego w kościele Kolegiackim w Strzelcach Krajeńskich. Uroczysty apel odbył się na Rynku Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.

Gospodarzami uroczystości był Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Krajeńskich mł. bryg. Andrzej Cacek oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie Grzegorz Jankowski.

Na uroczystości przybyli między innymi: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, W-ce Marszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. st. bryg. Sławomir Klusek, nadbryg. Stanisław Węsierski, generał brygady Szymon Wieczorek, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Jacek Więckowski, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Krzysztof Sielecki, Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Mirosław Jesiołkiewicz, Starosta strzelecko-drezdenecki Edward Tyranowicz Wiceprezes Zarządu Odziału Powiatowego ZOSP RP, Wicestarosta Strzelecko-Drezdeneckiego Bogusław Kierus, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Halasz, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństw Powiatu Władysław Bortnowski, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder z zastępcą Mateuszem Karkoszką, Komendant Powiatowy Policji podinsp. Przemysław Muszyński, Komendant Placówki Straży Granicznej ppłk Dariusz Kalczyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karwin Edward Buśko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Głusko Wojciech Grochala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Smolarz Andrzej Jeżyk, Leśniczowie, przedstawiciele instytucji i podmiotów z terenu powiatu strzelecko – drezdeneckiego,funkcjonariusze PSP,druhny i druhowie OSP.

Podczas uroczystego apelu, awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Na stopień ogniomistrza

  • Jacek Osipowicz,

Na stopień młodszego ogniomistrza:

  • Karolina Kordyńska
  • Mariusz Borgosz
  • Zdzisław Sosiński

Na stopień starszego strażaka:

  • Jarosław Czyrniański.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe

Srebrny medal za długoletnią służbę:

  • st. ogn. Jarosław Zabłocki

Brązowe medale za długoletnią służbę:

  • st. ogn. Artur Strzelczyk
  • st. ogn. Artur Wiliński

Brązową odznakę: zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał:

  • dh Józef Migasiewicz

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh Piotra Tatur, Srebrnym Krzysztofa Sieleckiego i Jacka Więckowskiego.

Natomiast Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono: kpt. Dominika Banaszek, mł. asp. Roberta Kocyłę, st. str. Mateusza Jankowskiego, Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego Bogusława Kierus, Przewodniczącego Rady Powiatu strzelecko-drezdeneckiego Marka Halasz, Nadleśniczego Nadleśnictwa Karwin Edwarda Buśko, Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko Wojciecha Grochalę, Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie Jacka Brzostowski-Jarek oraz dh Emiliana Polak i Andrzeja Kucner.

Podczas święta odbyły się również pokazy sprzętu pożarniczego, policyjnego i leśnego. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie przygotowało dla wszystkich obecnych na rynku grochówkę. Przygotowano również wiele innych atrakcji zorganizowanych przez organizatorów. Nasze święto uświetniła Strzelecka Orkiestra Dęta.

Bardzo dziękujemy licznym gościom oraz wszystkim którzy przyjęli nasze zaproszenie.

Autor: T. Górniak