Stop wypalaniu traw 2016

W dniu 20 kwietnia w ramach akcji „stop pożarom traw” przeprowadzono pogadankę z dziećmi szkoły podstawowej w Strzelcach Kraj. dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas spotkania zapoznano dzieci z zakresem działalności Państwowej Straży Pożarnej, omówiono  zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz dlaczego wypalanie traw jest zabronione.

Spotkanie połączono  ze wspólną zabawą i zadaniami sprawnościowymi polegającymi na:  slalomie hulajnogą pomiędzy pachołkami, rzutem woreczkiem i kółkiem do celu, wejściu na drabinę, przewróceniu pachołków prądem wody. Największy zachwyt dzieci wzbudzały samochody gaśnicze oraz możliwość operowania   prądem wody z linii szybkiego natarcia.

Autor: D. Banaszek